Kontakt

Máte záujem o skvelú vec? Kontaktujte nás.

Prevádzka :

Blue Space s.r.o.
Slávičie údolie 36
811 02 Bratislava 1

Tel.: 0948 415 414
office@blue-space.sk

Sídlo:

Blue Space s.r.o.
Novosvetská 7463/31A
811 04 Bratislava 1 Staré Mesto

OR OS Bratislava I.
Oddiel Sro, zložka č. 93308/B
IČO: 47465174, IČ DPH: SK2023934957